Fatir surəsi

35:5

Ey insanlar! Şübhəsiz ki, Allahın (qiyamət barəsindəki) və´di haqdır. Dünya həyatı sizi aldatmasın. O tovlayan (Şeytan) da sizi tovlayıb yoldan çıxartmasın!