Fatir surəsi

35:26

Sonra Mən o küfr edənləri (əzabla) yaxaladım. (Ya Peyğəmbər! Bir görəydin) Mənim onları inkar etməyim (ne´mətimi nifrətə çevirərək cəzalandırmağım) necə oldu!