Fatir surəsi

35:25

Əgər onlar (Məkkə müşrikləri) səni yalançı saysalar (heç ürəyini qısma). Onlardan əvvəlkilər də (öz peyğəmbərlərini) yalançı hesab etmişdilər. Halbuki peyğəmbərləri onlara açıq-aşkar mö´cüzələr, səhifələr və (Tövrat, İncil kimi) nurani kitab gətirmişdilər.