Fatir surəsi

35:22

Dirilərlə ölülər də eyni deyillər! (Bütün bunlar kimi kafirlə mö´min, küfrlə iman, Cəhənnəmlə Cənnət, batillə haqq da eyni olmazlar!) Şübhəsiz ki, Allah dilədiyinə (ayələrini) eşitdirər. Sən isə (ya Peyğəmbər!) qəbirlərdə olanlara (haqqı) eşitdirən deyilsən!