Fatir surəsi

35:20

Zülmətlə nur da (eyni deyildir)!