Fatir surəsi

35:2

Allahın insanlara əta etdiyi mərhəmətə (verdiyi ne´mətə, ruziyə) heç kəs mane ola bilməz. Onun vermədiyi bir şeyi də Özündən başqa heç kəs göndərə (verə) bilməz. O, yenilməz qüvvət sahibi, hikmət sahibidir!