Fatir surəsi

35:17

Bu, Allah üçün çətin deyildir!