Fatir surəsi

35:15

Ey insanlar! Siz Allaha möhtacsınız. Allah isə (heç nəyə, o cümlədən sizin ibadətinizə) möhtac deyildir. O (hər cür) şükrə (tə´rifə) layiqdir! (Onun bütün işləri bəyəniləndir!)