Fatihə surəsi

1:5

Biz yalnız Sənə ibadət edirik və yalnız Səndən kömək diləyirik!