Fatihə surəsi

1:3

(Bu dünyada hamıya) mərhəmətli, (axirətdə isə ancaq mö´minlərə) rəhmli olana,