Fatihə surəsi

1:2

Həmd (şükür və tə´rif) olsun Allaha (və ya: Həmd məxsusdur Allaha) - aləmlərin Rəbbinə,