Fatihə surəsi

1:1

Mərhəmətli, rəhmli Allahın adı ilə