Əraf surəsi

7:92

Şüeybi yalançı adlandıranlar, sanki orada (evlərində) heç bir şənlik (ne´mət) içində yaşamamışdılar. Şüeybi təkzib edənlərin özləri ziyana uğrayanlar oldular.