Əraf surəsi

7:74

(Allahın) sizi Ad tayfasından sonra onun yerinə gətirdiyi, düzlərində qəsrlər tikdiyiniz, dağlarını ovub (yonub) evlər düzəltdiyiniz yer üzündə yerləşdiyi vaxtı xatırlayın. Allahın ne´mətlərini yada salın, yer üzündə dolaşıb fitnə-fəsad törətməyin!"