Əraf surəsi

7:44

Cənnət əhli cəhənnəm əhlinə müraciət edib: "Biz Rəbbimizin bizə və´d etdiyini (axirət ne´mətlərini) haqq olaraq gördük. Siz də Rəbbinizin sizə və´d etdiyini (cəhənnəm əzabını) gerçək olaraq gördünüzmü?" - deyə soruşacaq. Onlar: "Bəli!" - deyə cavab verəcəklər. Elə bu zaman onların (hər iki dəstəsinin) arasında bir carçı (İsrafil və ya cənnətdəkilərdən biri): "Allah zalımlara lə´nət eləsin!" - deyə səslənəcək.