Əraf surəsi

7:3

Rəbbinizdən sizə nazil edilənə (Qur´ana) tabe olun. Allahı qoyub başqa dostlara uymayın. Siz öyüd-nəsihətə olduqca az qulaq asırsınız!