Əraf surəsi

7:206

Rəbbinin yanında olanlar (Allaha yaxın olan mələklər) Ona ibadət etməyi özlərinə ar bilməzlər. Onu pak, müqəddəs tutub şə´ninə tə´riflər deyər və ancaq Ona səcdəyə qapanarlar!