Əraf surəsi

7:204

Qur´an oxunan zaman onu dinləyin və susun ki, (onun sayəsində) sizə rəhm olunsun!