Əraf surəsi

7:2

Bu, (kafirləri cəhənnəm əzabı ilə) qorxutmaq və mö´minlərə öyüd-nəsihət vermək üçün sənə nazil edilən Kitabdır. (Ya Rəsulum!) Ondan (onun təbliğindən) ötrü ürəyində bir sıxıntı olmasın!