Əraf surəsi

7:192

Halbuki bu bütlər nə onlara (müşriklərə), nə də özlərinə bir kömək edə bilər!