Əraf surəsi

7:15

(Allah) buyurdu: "Sən möhlət verilənlərdənsən!"