Əraf surəsi

7:14

(İblis) dedi: "Mənə qiyamətə qədər möhlət ver!"