Əraf surəsi

7:132

(Fir´on adamları Musaya) dedilər: "Sən bizi ovsunlamaq üçün nə mö´cüzə gətirsən də, yenə sənə iman gətirən deyilik!"