Əraf surəsi

7:130

Biz Fir´on əhlini (illərlə) qıtlığa, quraqlığa və məhsul çatışmazlığına mə´ruz qoyduq ki, bəlkə, düşünüb ibrət alsınlar!