Əraf surəsi

7:126

Sənin bizdən intiqam almağın isə ancaq Rəbbimizin mö´cüzələri gələn kimi bizim onlara iman gətirməyimizə görədir. Ey Rəbbimiz! Bizə (bolluca) səbir əta et və bizi müsəlman olaraq öldür!"