Əraf surəsi

7:121

Dedilər: "Biz iman gətirdik aləmlərin Rəbbinə -