Əraf surəsi

7:120

Onlar (hamı birlikdə) səcdəyə qapanıb