Əraf surəsi

7:119

(Sehrbazlar) orada məğlub edildilər və xar olaraq geri döndülər.