Əraf surəsi

7:118

Artıq haqq zahir, olanların uydurub düzəltdikləri yalanlar isə batil oldu.