Əraf surəsi

7:113

Sehrbazlar Fir´onun yanına gəlib dedilər: "Əgər biz (Musaya) üstün gəlsək, yəqin ki, bizə bir mükafat veriləcək!"