Əraf surəsi

7:112

Nə qədər bilikli sehrbaz varsa, hamısını tutub gətirsinlər!"