Əraf surəsi

7:110

O sizi yurdunuzdan çıxartmaq istəyir!" (Fir´on da: ) "Elə isə tədbiriniz nədir?" - (deyə soruşdu).