Əraf surəsi

7:109

Fir´on tayfasının ə´yanları dedilər: "Şübhəsiz ki, bu çox bilikli bir sehrbazdır.