Əraf surəsi

7:106

(Fir´on Musaya) dedi: "Əgər mö´cüzə ilə gəlmisənsə və doğru deyirsənsə, onu gətir göstər!"