Əraf surəsi

7:103

Onlardan sonra Musanı mö´cüzələrimizlə Fir´ona və onun ə´yanlarına (peyğəmbər) göndərdik. Onlar (həmin mö´cüzələri) inkar etdilər. Bir gör fəsad törədənlərin axırı necə oldu!