Ənkəbut surəsi

29:68

Allaha qarşı yalan uydurub düzəldən (Allaha şərik qoşan), özünə haqq (Qur´an və peyğəmbər) gəldikdə onu təkzib edən kəsdən daha zalım kim ola bilər?! Məgər kafirlər üçün Cəhənnəmdə yer yoxdur? (Əlbəttə, vardır! Niyə bunu dərk etmirlər?)