Ənkəbut surəsi

29:59

O kəslər ki, səbr edər və yalnız Rəbbinə bel bağlayarlar!