Ənfal surəsi

8:65

Ya Peyğəmbər! Mö´minləri döyüşə həvəsləndir (təşviq et). İçərinizdə iyirmi səbirli kişi olsa, iki yüz kafirə, yüz səbirli kişi olsa, min kafirə qalib gələr. Çünki onlar (həqiqətən, Allahın mö´minlərə olan köməyini) anlamayan bir tayfadır!