Ənfal surəsi

8:64

Ya Peyğəmbər! Sənə və sənin ardınca gedən mö´minlərə təkcə Allah bəs edər.