Ənfal surəsi

8:54

Eynilə Fir´on nəslinin və onlardan əvvəlkilərin hərəkətləri kimi. Onlar Rəbbinin ayələrini yalan hesab etdilər, Biz də onları günahlarına görə məhv etdik. Fir´on nəslini (dənizdə) batırdıq. Onların hamısı zalım idi!