Ənfal surəsi

8:37

Allah (orada) murdarı (kafiri) pakdan (mö´mindən) ayırd etsin, sonra murdarları bir-birinin üstünə yığıb hamısını bir yerə toplasın və Cəhənnəmə atsın. Bunlar özlərinə zərər eləyənlərdir!