Ənfal surəsi

8:32

Bir zaman da: "Ya Allah! Əgər bu (Qur´an) Sənin tərəfindən gəlmiş haqdırsa, onda başımıza göydən daş yağdır və ya bizə şiddətli bir əzab göndər!" - demişdilər.