Ənfal surəsi

8:20

Ey iman gətirənlər! Allaha və Onun Peyğəmbərinə itaət edin, (Qur´anı, oradakı öyüd-nəsihətləri) eşitdiyiniz halda, ondan üz döndərməyin!