Ənbiya surəsi

21:80

Biz (Davuda) sizi (düşmənlə) vuruşda qorumaq üçün zireh (toxumaq) sənətini öyrətdik. (Ey Məkkə əhli! Rəbbinizin bu ne´mətinə) artıq şükür edərmisiniz?