Ənbiya surəsi

21:60

(Müşriklərin bə´ziləri:) "İbrahim deyilən bir gəncin onları pislədiyini eşitmişik!" - dedilər.