Ənbiya surəsi

21:6

Onlardan əvvəl məhv etdiyimiz heç bir məmləkət (əhli mö´cüzələrlə gəlmiş peyğəmbərlərinə) iman gətirmədi. Bunlarmı iman gətirəcəklər?