Ənbiya surəsi

21:53

Onlar: "Biz atalarımızı onlara ibadət edən gördük!" - deyə cavab vermişdilər.