Ənbiya surəsi

21:5

Onlar (müxtəlif fikirlərə düşərək) belə dedilər: "Xeyr, (bu Qur´an) qarmaqarışıq yuxulardır; xeyr, onu özü uydurmuşdur; xeyr, o, bir şairdir. (Əgər o, həqiqi peyğəmbərdirsə, bunu sübut etmək üçün) qoy əvvəlki peyğəmbərlərə göndərilən mö´cüzələr kimi bizə bir mö´cüzə gətirsin!"