Ənbiya surəsi

21:38

Onlar (kafirlər): "Əgər siz doğru danışırsınızsa, bu və´din (əzabın, yaxud qiyamətin) nə vaxt olacağını bildirin!" - deyirlər.