Ənbiya surəsi

21:20

Onlar gecə-gündüz, yorulub-usanmadan (Rəbbini) təqdis edib şə´ninə təriflər deyərlər.